Rámcová zmluva č. 129/2024

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou