Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Ing. Kassa