Dohoda č. 21/17/010/80

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky