Dodatok č. 1/2023 k dohode č. 22/17/054/361

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
ÚPSVaR Nové Zámky