Szerződések

Elsődleges fülek

Név Zmluvná strana Dátum podpísania A közzététel dátuma
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 21980332 zo dňa 13.04.2021 a vzájomnom vyrovnaní Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Nájomná zmluva-garáže Ondrej Žibrita
Nájomná zmluva-nájomné byty Darina Sefcsíková
Nájomná zmluva-nájomné byty Monika Madarászová
Nájomná zmluva-nájomné byty Miroslav Oláh a Melinda Oláhová
Nájomná zmluva-nájomné byty Ondrej Žibrita
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kováčová
Nájomná zmluva-nájomné byty Miroslav Czabány
Nájomná zmluva-nájomné byty Tünde Vitková a René Vitko
Nájomná zmluva-nájomné byty Ladislav Szőke
Nájomná zmluva-nájomné byty Silvia Ficzová a Norbert Ficza