Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2022