Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.09.2022