Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
32/2021
Dátum zasadnutia