Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
29/2021
Dátum zasadnutia