Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
27/2020
Dátum zasadnutia