Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
26/2020
Dátum zasadnutia