Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
25/2020
Dátum zasadnutia