Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
18/2019
Dátum zasadnutia