Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia
Číslo
17
Dátum zasadnutia