Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
35/2022 Pozvánka na 35. zasadnutie OZ
34/2022 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Andovciach
34/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2022
33/2022 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
33/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
32/2021 Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Andovciach
32/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
31/2021 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Andovciach
31/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
30/2021 OZ - uznesenia z 30. zasadnutia
29/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva