Önkormányzati ülések dokumentumai

Elsődleges fülek

Szám Név Dátum zasadnutia A közzététel dátuma
36/2022 Zápisnica z 36. zasadnutia OZ v Andovciach
37/2022 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
35/2022 Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Andovciach
36/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.10.2022
35/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.09.2022
35/2022 Pozvánka na 35. zasadnutie OZ
34/2022 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Andovciach
34/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2022
33/2022 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
33/2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
32/2021 Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Andovciach