Návrh VZN č. 5/2019

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
5/2019