Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Andovce na II. polrok 2020