Kontrola poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre MO CSEMADOK Andovce za rok 2022