Kontrola poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Andovce za rok 2022