ZBER BIOLOGICKÉHO ODPADU

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Oznamujeme občanom, že od 19.03.2024 sa v obci uskutoční jarný zber biologického odpadu. Odpad
je nutné zviazať alebo dať do vriec. Biologický odpad žiadame vyložiť do pondelka večera t. j. do
18.03.2024. Odpad bude vyvezený na bioskládku a na konci prác bude bioskládka zhrnutá s
pracovným strojom JCB. Žiadame občanov, aby bioodpad vyložili na dostupné miesto pre pracovné
stroje.