Záznam z prípravných trhových konzultácií "Základná sanácia ciest v obci bez asfaltového povrchu"