Výzva na predkladanie ponúk "Základná sanácia ciest bez asfaltového povrchu v obci"