Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa/učiteľky MŠ