Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ