UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021