Územný plán obce Andovce-Oznámenie o verejnom prerokovaní