Sociálna starostlivosť

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Sme špecializované zariadenie a ponúkame celodennú starostlivosť v rozmedzí od 6hodiny do 18tej. Vrátane dopravy, 3x denne stravy ( desiata, obed z reštaurácie, olovrant) v cene hradenej klientom 5,61€ na deň.

 

letak

Značky