Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.06.2024 - oznam