Predbežné oznámenie o prípravných trhových konzultáciách v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou