Predbežné oznámenie o prípravných trhových konzultáciách v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou -"Kosenie plôch verejnej zelene - Park svätej Rozálie"