Predbežné oznámenie o prípravných trhových konzultáciách v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou -"Zber biologického odpadu na území obce Andovce a manipulácia s biologickým odpadom na Dočasnom zberovom dvore Andovce"