Predbežné oznámenie o prípravných trhových konzultáciách v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou s názvom "Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Andovce"