Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov-Zemné