Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov-Andovce