Oznámenie o zaslaní Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie