Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu PHSR do roku 2030