Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu