Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu