Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia na delegovanie členov a náhradníkov do OK