Oznam-Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022