Odpis vodomerov

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 19.04.2022 bude vykonávať odpočet vodomerov. Žiadame občanov, aby pracovníkom vodárenskej spoločnosti sprístupnili vodomery. Občania, ktorí nebudú doma, môžu si vodomer odpísať  a lístok pripevniť na viditeľné miesto.

 

A Nyugat-szlovákiai vízmüvek értesítik a lakosokat, hogy 2022. április 19-től a vízórák leolvasását fogják végezni. Kérik a lakosokat, tegyék a vízórákat hozzáférhetővé. Amennyiben nem fognak otthon tartózkodni, tegyék a vízóra állását látható helyre.