Obnova basketbalového ihriska

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Starosta obce minulú sobotu zvolal poslancov obecného zastupiteľstva na brigádu, ktorej cieľom bolo zmontovanie a umiestnenie športových potrieb. V prvej etape tejto akcii sa podarilo obnoviť basketbalové ihrisko. Čaká na nás ešte poskladanie a umiestnenie vonkajšieho pingpongového stola a 3 lavičiek. Nadobudnutie športových potrieb bolo možné, nakoľko sa rozpočtovým opatrením presunuli nevyčerpané finančné prostriedky zo mzdy hlavného kontrolóra na zveľadenie našej obce. Vďaka zúčastneným poslancom

 

Pic5

Pic4

Pic2

Pic3

Prva

Pic6

Pic7

Pic8

Značky