Návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025