Krásny zvuk huslí v Komárne

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Knižnica Andovce spolu so ZO Csemadok organizuje 1. októbra 2023 návštevu hudobného večera pod názvom Krásny zvuk huslí v Komárne . Vypočujeme si úryvky zo známych operiet. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v knižnici u knihovníčky 21.9.2023 od 15.00 do 18.00  hodiny.