Informácia pre verejnosť- Oznámenie o strategickom dokumente