Cyklotrasa

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Vážení občania!

S radosťou vás informujeme, že naša obec bola úspešná v projekte „Infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod“ z predošlých rokov a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1 198 873,00 € z PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra). Z uvedeného fondu plánuje obec vybudovať cyklotrasu do Nových Zámkov s prislúchajúcim zeleným pásmom. Cyklotrasa bude dostatočne široká aj z toho dôvodu, aby ju mohli využívať aj väčšie poľnohospodárske stroje. Hneď ako bude mať obec k dispozícii zmluvu a príslušné podmienky projektu, starosta obce zmluvu uzavrie a začne s realizáciou projektu. Cyklotrasa bude mať dĺžku 2,2 km a bude končiť pri katastrálnom území mesta Nové Zámky. Na chýbajúcich 800 m plánuje obec podať ďalšiu žiadosť, a tým pádom by cyklotrasa končila na Slovenskej ulici v Nových Zámkoch. Ďakujeme spoločnosti Aquaplan, s. r. o. za projektovú dokumentáciu a ostatným, ktorí sa na realizácii projektu podieľali. O ďalších krokoch vás budeme čoskoro informovať.

S pozdravom Váš starosta Peter Puss

 

cyklo

Značky