Za zber biologického odpadu

Dátum zverejnenia
Meno/názov
FARKAS-ZP s.r.o.
Číslo
2023/97
Suma
1080.00
RČ/IČO
50618105
Mesto/Obec
Jatov
Dátum poslednej úhrady