Vodné 04/2024

Dátum zverejnenia
Meno/názov
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Číslo
2024/178
Suma
265.18
RČ/IČO
36550949
Mesto/Obec
Nové Zámky
Dátum poslednej úhrady