Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr.techn.zariadenia

Dátum zverejnenia
Meno/názov
SLOVGRAM
Číslo
2024/187
Suma
92.00
RČ/IČO
17310598
Mesto/Obec
Bratislava
Dátum poslednej úhrady